Rutger de Knijf

Webdevelopment

Legal Documents
Algemene Voorwaarden - De Knijf ICT

Op alle activiteiten van De Knijf ICT zijn de ICT~Office Voorwaarden gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing.